Alexandra Kirievskaya摄影作品集

Alexandra Kirievskaya摄影作品集1

Alexandra Kirievskaya,俄罗斯女摄影师,专注于时尚、黑白、人物等方面的摄影作品。

Alexandra Kirievskaya摄影作品集2

Alexandra Kirievskaya摄影作品集3

Alexandra Kirievskaya摄影作品集4

Alexandra Kirievskaya摄影作品集5

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言