Dmitry Laudin 创意摄影作品集1

Dmitry Laudin 创意摄影作品集,Dmitry Laudin是俄罗斯摄影师,致力于婚纱摄影及创意摄影,使用佳能摄影设备,通过电脑合成制作而成。

Dmitry Laudin 创意摄影作品集2

Dmitry Laudin 婚纱摄影作品集3

Dmitry Laudin 婚纱摄影作品集4

Dmitry Laudin 婚纱摄影作品集5

Dmitry Laudin 婚纱摄影作品集6

Dmitry Laudin 婚纱摄影作品集7

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言