Karen Abramyan 时尚摄影作品集

Karen Abramyan 时尚摄影作品集1

Karen Abramyan 时尚摄影作品集,Karen Abramyan是俄罗斯的摄影师,擅长于女性时尚摄影。

Karen Abramyan 时尚摄影作品集2

Fashion Photography by Russia based photographer Karen Abramyan.

Karen Abramyan 时尚摄影作品集3

Karen Abramyan 时尚摄影作品集4

Karen Abramyan 时尚摄影作品集5

Karen Abramyan 时尚摄影作品集6

Karen Abramyan 时尚摄影作品集7

Karen Abramyan 时尚摄影作品集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言