Elizaveta Musienko 人物摄影作品集

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集1

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集,Elizaveta Musienko是俄罗斯的一位女摄影师,出生于1980年,现居圣彼得堡,擅长于人物造型摄影。

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集2

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集3

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集4

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集5

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集6

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集7

Elizaveta Musienko 人物摄影作品集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言