Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集,Maria Kazvan是一位乌克兰女摄影师,出生于1989年,现居基辅,她擅长于创作叙事类摄影作品。

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集1

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集3

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集4

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集5

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集6

Maria Kazvan 唯美叙事摄影作品集7

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言