Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集1

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集,Кеззин Ждёт是一位来自俄罗斯的摄影师,作品很具有自己的风格,多数以血腥暴力为主,不仔细看我还怀疑这是否是技术精湛的绘画作品?复古夸张的表现手法让他的作品大受欢迎。

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集2

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集3

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集4

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集5

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集6

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集7

Кеззин Ждёт 超现实摄影作品集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言