AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集,AmandineVanRay 是一位居住在爱沙尼亚首都塔林的摄影师,她擅长于把摄影作品通过图片处理技术融合成具有超现实主义特色,创造出了富有梦幻色彩的数字艺术,下面是的图片是她的一些代表作。

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集1

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集2

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集3

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集4

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集5

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集6

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集7

AmandineVanRay 梦幻合成摄影作品集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言