MICHAEL REEDY医学艺术作品集

MICHAEL REEDY医学艺术作品集1

MICHAEL REEDY医学艺术作品集是一个通过生命、死亡、人类生存为主题的艺术创作风格来展示人类对生命的诠释,主要作品有医学插图、黑色喜剧、离奇怪诞的艺术插图。

MICHAEL REEDY医学艺术作品集2

MICHAEL REEDY医学艺术作品集3

MICHAEL REEDY医学艺术作品集4

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言