Bicem Sinik 点与线纹身艺术集

来自于伊斯坦布尔的纹身艺术家Bicem Sinik使用复杂的点和线元素来创作具有现代感的纹身图案,下面看看与大众化的纹身有什么不同吧。

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集2

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集3

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集4

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集5

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集6

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集7

Bicem Sinik 点与线纹身艺术集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言