Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集1

Emilia Dziubak,波兰插画师,擅长于幽默诙谐的卡通插件艺术设计,主要作品有童书《Hug me please》等。

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集2

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集3

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集4

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集5

Emilia Dziubak卡通插画艺术作品集6

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言