Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集1

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集,Maxim Degtyarev是一位乌克兰的自由插画师,作品细腻精致,擅长表现透视关系和复杂结构。

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集2

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集3

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集4

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集5

Maxim Degtyarev 透视情景插画艺术作品集6

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言