VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集

VIOLAINE & JÉRÉMY 是一个来自于法国巴黎的插画及平面设计工作室,擅长于创作防止花样设计、图形标识、网页设计、海报、品牌等。

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计鸟类插画

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集,鸟类

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集4

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集5

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集6

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集7

VIOLAINE & JÉRÉMY 平面设计插画作品集8

点击阅读全文可见该系列的更多图片。[via]

相关推荐
评论留言